26. května 2022

První platba zaměstnancům Datwyler a jejich rodinám proběhne v červnu

Help4Ukraine s potěšením oznamuje, že v průběhu června uskuteční první platbu ve výši 200 CHF každému ze zaměstnanců Datwyler v Malyně, v úzké spolupráci s místním managementem.

Druhá a třetí platba příjemcům proběhnou ve stejné výši v červenci a srpnu. Help4Ukraine rozhodne o převodu zbývající částky v letním období. Není třeba zdůrazňovat, že vždy lze při podpoře zohlednit případy zvlášť velkého strádání.

Help4Ukraine nadále přijímá dary. Každý příspěvek se počítá.

05. května 2022

Poselství díků a naděje ze závodu Datwyler v ukrajinském Malyně

Anatoly Marchenko říká „děkuji” za veškerou pomoc a podporu.

V jímavém video-poselství Anatoly Marchenko jménem svého týmu vyjadřuje vděčnost všem, kdo darovali peníze a poskytli pomoc a podporu zaměstnancům Datwyler a příslušníkům jejich rodin postiženým válkou na Ukrajině.

04. května 2022

Bezmezná solidarita v řadách zaměstnanců a přátel Datwyler

Úspěšný globální dárcovský týden společnosti Datwyler ve prospěch jejích zaměstnanců zasažených válkou na Ukrajině

Od 4. do 8. dubna proběhl v závodech Skupiny Datwyler celosvětový dárcovský týden ve prospěch zaměstnanců Datwyler a jejich rodin postižených válkou na Ukrajině. Spolek Help4Ukraine je ohromen bezmeznou solidaritou projevenou zaměstnanci společnosti.

Dárci věnovali v hotovosti a bankovními převody částku 54 322 CHF. Po ukončení dárcovského týdne skupina Datwyler částku navýšila na 110 000 Kč, která bude použita na podporu zaměstnanců Datwyler a jejich rodin postižených válkou na Ukrajině.

„Spolek Help4Ukraine nyní usiluje o spravedlivé, co nejrychlejší a nebyrokratické rozdělení prostředků potřebným,“ říká Damian Imhof, zakládající člen Help4Ukraine. Zásady pro rozdělování darů jsou připojeny níže.

Srdečné díky patří všem zaměstnancům skupiny Datwyler a jejímu managementu za tento skvělý projev ohromné solidarity.

Spolek Help4Ukraine nadále dary přijímá. Každý příspěvek se počítá.

17. března 2022

Help4Ukraine association is now ready to receive donations

With the launch of its dedicated website, the Help4Ukraine association is now ready to start collecting donations from employees within the Datwyler Group for direct humanitarian aid. Every contribution matters – and all Datwyler employees and friends are cordially invited to donate to the association’s bank account. In addition, possibilities for cash donations will be available soon.

Thank you for your much-appreciated support.

09. března 2022

Members and friends of the Datwyler “family” to launch association in order to support Datwyler employees and their families affected by the war in Ukraine

March 9, 2022, marks the founding date of the Help4Ukraine association. The pro-bono founding members gathered to launch the association in their determined attempt to support Datwyler employees and their loved ones who have been affected by the war in Ukraine.